Anunțuri

1. Candidații din Republica Moldova nu au nevoie de dovada studierii limbii române / Certificat de absolvire a anului pregătitor / Certificat de competență lingvistică în limba română. (cf. OMEN 3900/2017). În locul acesteia, vor încărca pe platformă un act de identitate.

2. Candidații din Republica Moldova nu trebuie să prezinte la dosarul de candidatură declarația de apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3). (cf. Adresa MEC nr. 851/2020 și OMEN 3900/2017). În locul Anexei 3, vor încărca pe platformă cartea de identitate.

3. Românii de pretutindeni care dețin cetățenia română cu domiciliul în străinătate nu trebuie să prezinte la dosarul de candidatură declarația privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3). (cf. Adresa MEN-DGRIAE nr. 2414C/2019). În locul Anexei 3, vor încărca pe platformă un act care să ateste cetățenia română.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?