10 Motive pentru a alege Universitatea Ovidius Constanţa

 

  • Varietatea domeniilor de studiu reprezintă un punct forte la „Ovidius”. Universitatea este pluridisciplinară, asigurând pregătirea studenților prin programe ce acoperă toate ciclurile de studii, de la licență, la masterat și doctorat, cărora li se adaugă diverse cursuri de pregătire pedagogică, cursuri de perfecționare pentru gradele didactice, rezidențiat etc.
  • Domeniile de studiu acoperă o paletă foarte largă, de la științe medicale la inginerie, de la științe umaniste la științe exacte, de la științe ale naturii la științe economice și juridice, de la arte la teologie. Universitatea are în prezent 86 programe de studii universitare de licență în 44 de domenii, 76 programe de masterat și 4 școli doctorale în 8 domenii de studiu. 
  • Învățământ de calitate, centrat pe student. La Universitatea „Ovidius” studiază peste 15.000 de studenți, îndrumați de 650 de cadre didactice și de cercetare, sprijinite de peste 300 de angajați din administrație și servicii. 
  • Universitatea „Ovidius” are un Centru de Consiliere Educațională și Profesională care poate îndruma studenții atât pe parcursul traiectului lor universitar, cât și după absolvire. Studenții capabili de performanță de excepție sunt consiliați în cadrul Centrului de Excelență pentru Studenți, participând la competiții științifice studențești dar și la cercuri științifice, seminarii, manifestări științifice naționale și internaționale dedicate studenților. Universitatea „Ovidius” organizează cursuri atât pentru absolvenții de studii universitare cât și pentru persoanele cu studii medii, școală profesională etc. 
  • Studenții universității desfășoară practica la agenții economici cei mai reprezentativi din regiune. Pentru studenții mediciniști practica se desfășoară în principalele spitale regionale, studenții de la profilurile economice și tehnice se bucură de oportunitățile oferite de marii agenți economici din zonă, iar cei interesați de o carieră în  administrația publică fac practica pe lângă autoritățile locale.
  • Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, universitatea având spații de învățământ moderne, utilate cu aparatura necesară desfășurării procesului didactic.  Suprafața utilă, destinată efectiv activităților didactice (săli de curs, săli de seminar, laboratoare și săli lectură) fiind de peste 24000 mp.  Studenții beneficiază de acces la bază sportivă a universității, la Biblioteca centrală și cea virtuală, cu aparatură modernă, spații de socializare, săli de lectură.  
  • După ce a implementat Procesul de la Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006, Universitatea „Ovidius” a devenit parte a Spațiului European al Învățământului Superior, oferind diplome recunoscute atât în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia.  Mai mult decât atât, suplimentele diplomelor sunt bilingve, fiind redactate atât în limba română, cât și în limba engleză.
  • Universitatea „Ovidius” este acreditata național și internațional. În 2009 universitatea a parcurs etapele acreditării instituționale și a obținut certificarea ARACIS cu grad de încredere ridicat.  În urma evaluării efectuate de către ministerul educației în 2011 Universitatea „Ovidius” a fost clasată în categoria instituțiilor de educație și cercetare științifică.  În anul următor, universitatea a parcurs etapele evaluării și a obținut certificarea EN ISO 9001:2008, realizat de TÜV Austria.  Evaluarea efectuată de experți ai Asociației Universităților Europene (EUA) în 2013 a reconfirmat standardele ridicate de calitate ale activităților desfășurate în universitate și a formulat recomandări care au permis conducerii actuale dezvoltarea și mai puternică a programelor de studii.
  • Cercetare științifică de excelență: Universitatea Ovidius are ca al doilea pilon principal al misiunii sale activitatea de cercetare științifică – dezvoltare tehnologică – inovare (C-D-I).  Acest fapt este demonstrat de clasarea în mod constant pe un loc onorant în categoria universităților de educație și cercetare.  În clasamentele SCIMAGO Institutions Rankings – SIR, puține dintre universitățile din România sunt vizibile între primele 3000 de instituții de cercetare din lume.  Universitatea „Ovidius” figurează în mod constant printre primele 15 universități din România, primele 150 din Europa de Est și primele 2500 din lume. Parteneriatele naționale și internaționale asigură complementaritatea expertizei și a dotărilor și șanse mai mari de a accesa sursele de finanțare. În 2014, Universitatea „Ovidius” a primit Trofeul Creativității din partea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultura Constanța, ca urmare a activității de cercetare vizibilă în sfera industrială, concretizată prin cel mai mare număr de brevete depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci.
  • Studii recente demonstrează că Universitatea „Ovidius” este prima opțiune pentru 80% dintre studenții noștri români.  Dincolo de legăturile stabilite în cadrul programului Erasmus, universitatea a dezvoltat legături cu peste 100 de instituții partenere din întreaga lume. Am stabilit legături de parteneriat cu instituții de prestigiu din S.U.A. și, prin colaborare cu Comisia Fulbright am instituit Centrul American Corner.  Avem relații strânse cu British Council, cu Agenția Universitară a Francofoniei, cu Institutul Goethe, cu Institutul Cervantes, găzduim Clasa Confucius și suntem pe punctul de a înființa un centru de studii în colaborare cu consulatul Republicii Turcia. De asemenea, suntem implicați în parteneriate cu universități din America de Sud, în special în domeniul științelor naturii și mediului.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?